Samcro czeka pod posterunkiem policji, aby dowiedzieć się, co dalej z Westonem i Zobelle?agentka Stahl już dwie godziny siedziała zamknięta w pokoju z dwoma przybyłymi agentami FBI?po jej wyjściu Unser dowiedział się, że obaj wychodzą na wolność?zeznanie Chucka nie na wiele się zdało, jako że był przestępcą i mało wiarygodnym świadkiem, a Zobelle (jak po cichu od Stahl dowiedział się Unser), dlatego, że od trzech lat był kapusiem?Unser powiedział to chłopakom czekającym pod komendą?Clay zaraz wysłał Jaxa do więzienia do Otto, aby puścił tę wiadomość wśród więźniów?
Zobelle z córka wychodzi, a Hale proponuje, że odeskortują ich, dokąd będą chcieli, ale Zobelle z pewnym siebie uśmiechem, nie patrząc, że wokoło są nieprzyjaźni Synowie odrzuca propozycję i po chwili okazuje się, dlaczego?słychać szum motorów i po chwili pojawiają się wspólnicy w handlu heroiną, Mayowie?pojechali za samochodem Zobellego jako jego ochrona, a Samcro za nimi?w mieście powstał bardzo malowniczy widok: po jednej stronie ulicy, naprzeciwko sklepu z cygarami, ustawiły się motory i ich właściciele należący do Mayów, a po drugiej stronie Samcro?