Ludzie codziennie grają w relacjach między sobą. Z reguły wynika to z chęci osiągnięcia czegoś dla siebie. Takie zjawisko zostało opisane już w XX wieku – socjologowie nazwali to grywalizacją. Niestety na każdym kroku spotykamy się z tym zjawiskiem i sami je stosujemy.

Gry pojawiają się w zasadzie w każdej sytuacji społecznej, większość relacji międzyludzkich albo się na nich opiera, albo wykorzystuje ich elementy. Najczęściej jednak stosujemy je nieświadomie, po prostu automatycznie wchodząc w taka rolę, jaką sobie wymyśliliśmy. W takiej sytuacji wygrana pojawia się również niejako przypadkowo.
Gorzej w sytuacji, kiedy ludzie świadomie stosują elementy gry, by osiągnąć konkretny cel. Wtedy dochodzi do manipulacji i relacje między ludźmi stają się nieautentyczne. Może dochodzić nawet do sytuacji, kiedy pojawia się przemoc.
Dobrze stosowane gry potrafią jednak ułatwić nam życie. Jeśli nie działamy na szkodę drugiego człowieka, możemy w miarę spokojnie stosować je w relacjach międzyludzkich.