Twórcy od lat walczą o swoje prawa autorskie. Prawo nie pozwala na wykorzystanie utworu – w postaci obrazu, rzeźby, logo czy piosenki – bez uzyskania uprzedniej zgody autora. Większość praw w tym zakresie jest niestety naginanych. Czasami w sieci wykorzystywana jest muzyka bez opłat, chociaż opłaty te powinny zostać uiszczone. Muzycy zatrudniają szereg prawników i firm, sprawdzających czy nie została wykorzystana ich muzyka bez opłat. Osobę, która złamała prawo w zakresie praw autorskich, czeka szereg reperksuji. Jednak niekiedy zdarza się, że twórcy godzą się na to aby ich muzyka była wykorzystywana za darmo przy różnych projektach. Często są to na przykład plenerowe imprezy integracyjne, na których zbierane są pieniądze na cele charytatywne. Czasami niezbyt znani w muzycznym świecie twórcy,  decydują się, aby ich muzyka mogła być stosowana przez użytkowników, bez uiszczania opłat. W sieci znaleźć możemy wiele portali internetowych, gdzie dostępna jest muzyka bez opłat. Możemy wykorzystywać dostępne tam utwory, tworząc na przykład prezentacje multimedialne, wykorzystywane zarówno prywatnie jak i w celach komercyjnych. Warto urozmaicać nasz przekaz ciekawą ścieżką dźwiękową i interesującym utworem muzycznym. Z pewnością nasz przekaz zostanie wtedy lepiej zapamiętany przez odbiorców.