W Mobizzy realizowany jest projekt: „Wdrożenie platformy Tap2Buy jako innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy Mobizzy Sp. z o.o. i Partnerami.” z PO Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B”

Kwota dofinansowania zatwierdzona przez PARP wynosi 334960.50 PLN. Umowa o dofinansowanie podpisana 17 czerwca 2014 roku. Projekt realizowany na terenie całego kraju. Rynek docelowy wykracza poza terytorium RP.

Opis projektu:

Planowana platforma Tap2Buy umożliwi nałożenie „interaktywnej warstwy informacyjnej” na dowolny materiał wideo udostępniony w internecie. Pozwoli to na uzyskanie dodatkowych informacji nt. aktualnie oglądanego przedmiotu, osoby czy miejsca poprzez dotknięcie (kliknięcie w przypadku tradycyjnych komputerów) w obszar w którym się ono znajduje na ekranie playera video. W tym momencie obraz zatrzymuje się i pojawia się dodatkowe okno z najważniejszymi faktami oraz linkiem odsyłającym do źródła. Kliknięcie w warstwę może także skutkować odtworzeniem alternatywnego materiału video (np. reklamy aktualnie oglądanego przedmiotu. Po zakończeniu reklamy player wraca do odtwarzania pierwotnego video).

System ten może znaleźć szereg zastosowań, planujemy jednak jego rozwój jako narzędzia komercyjnego (innowacyjne narzędzie reklamowe) poszerzającego w znaczący sposób potencjał produktowy firmy. Platforma w wersji „Tap2Buy” oferowana będzie wszystkim producentom telewizyjnym i filmowym oraz dostawcom usług VOD (video on demand) zarówno w Polsce jak i zagranicą. System umożliwi wzbogacenie materiałów video (seriale, filmy, programy telewizyjne) o nową formę reklam interaktywnych. Dzięki temu osoba oglądająca dany materiał będzie mogła za pomocą jednego kliku uzyskać więcej informacji nt. pokazywanego w danym momencie produktu (np. sukienki bądź torby głównej bohaterki) czy miejsca (np. informacja o restauracji w jakiej rozgrywa się dana scena). Produkty na temat których będzie można uzyskać więcej informacji lub je kupić będą w specjalny i dyskretny sposób wyróżnione.

Po kliknięciu w wyróżniony przedmiot/miejsce, informacje na ich temat wyświetlą się na specjalnej warstwie lub w formie alternatywnego materiału video (np. spotu reklamowego). Klik w samą warstwę lub w trakcie reklamy pozwoli użytkownikowi przenieść się do sklepu internetowego oferującego dany przedmiot do sprzedaży lub do strony pozwalającej na rezerwację miejsca w restauracji, hotelu etc.

Dla producentów telewizyjnych i filmowych platforma może stanowić dodatkowego źródło przychodu. Już na etapie produkcyjnym mogą oni decydować, w którym momencie filmu użytkownik będzie miał dostęp do interaktywnych element (np. reklamy) i produkty jakich firm będą w ten sposób prezentowane. Co więcej w trakcie samego kręcenia materiałów będzie mógł dokręcać dodatkowe sceny będące reklamą danego produktu. Funkcjonalność Tap2Buy może stać się zatem istotnym elementem zachęcającym firmy trzecie do finansowego zaangażowania się w projekt, stanowiąc ciekawą alternatywę dla tradycyjnych reklam telewizyjnych i product placement. Dodatkowo za pomocą Tap2Buy producent filmu lub serialu może zachęcać użytkownika do interakcji z materiałem. Za pomocą klikanych przycisków wyświetlanych na playerze widz będzie mógł wpływać na zachowanie bohaterów (np. pojawiające się pytanie i przyciski: Ma wejść do mieszkania? TAK? NIE?) i mieć czynny wpływ na przebieg opowiadanej historii i jej zakończenie. Skutkować to będzie koniecznością nakręcenia większej ilości materiału z alternatywnymi zakończeniami w których to również mogą być umieszczone reklamowane produkty.

Od strony wydawców (właścicieli serwisów vod) system ten może zostać zastosowany do tworzonych produkcji jak i do ponownej komercjalizacji materiałów już nakręconych i archiwalnych jako forma wzbogaconego, interaktywnego product placement. Stanowi on zatem zupełnie nowy produkt reklamowy z ogromnym potencjałem wzrostu.

słowa kluczowe: onet mobile poczta, mobilna pl, onet liga mistrzów nie działa, ainol venus recenzja, xbox 360 onet, mobilna poczta onet, rybnik zumi, ww onet pl w