Na miejscu spotkania ludzie Westona pokazali się z bronią? Jax powiedział Westonowi coś o honorze, ale on stwierdził, ze woli wygrać?Tig gwizdnął i pojawili się z bronią chińczycy i
Dziewiątki?wobec takiej przewagi tamci rzucili broń i zaczęła się walka wręcz tak jak było umówione dziesięciu na dziesięciu?walka trwała w najlepsze, gdy usłyszano syreny samochodów policyjnych?oba ochraniające Synów grupy wycofały się ?Jax oznajmił Dawidowi, że nie było tu przestępstwa?, ale policjant aresztował Westa za podpalenie Caracary?
Unser zwolnił pilnujących Polly policjantów i zamknął sklep?po chwili do sklepu wpuścił Claya, Jaxa i paru innych Synów. Z Polly obeszli się dosyć brutalnie próbując wydostać z niej wiadomość, gdzie jest jej ojciec?konsekwentnie mówiła, że nie wie?aż Zobelle zaniepokojony hałasem wyszedł z zaplecza?w tej samej chwili wszedł Hale z dwoma policjantami?Unser jako wyższy rangą kazał im się wycofać twierdząc, że nie ma i nie będzie tu przestępstwa?przybyli policjanci zaczęli wychodzić?wtedy Zobelle zażądał, aby go aresztowano?wskazał, gdzie ma ukryte narkotyki i nielegalną broń?