Regulamin Gry Ferelden

Ogólne postanowienia

1. Na potrzeby regulaminu, poniższe określenia oznaczają:

a. Administrator Techniczny Gry – osoba odpowiadająca za stan techniczny strony internetowej https://ferelden.pl/

b. Administracja – Administrator Techniczny Gry, Administrator Fabularny Gry, Mistrzowie Gry, Opiekunowie Kont.

c. Gracz – osoba, posiadająca konto na stronie internetowej https://ferelden.pl/

d. Dane – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, na stronie https://ferelden.pl/ oznacza to: IP oraz adres e-mail.

e. Hasło – ustalany przez gracza podczas procesu rejestracji ciąg znaków służący późniejszej autoryzacji gracza podczas logowania do gry.

f. Konto – przypisany do gracza zbiór danych, zawierający dane gracza niezbędne do jego autoryzacji oraz komunikowania się z innymi graczami. Konto tworzone jest na bieżąco i jest aktualizowane na podstawie danych dostarczanych przez gracza.

g. Login – adres poczty elektronicznej gracza, służący jego identyfikacji i wraz z hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji gracza w trakcie uzyskiwania dostępu do gry https://ferelden.pl/.

h. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez gracza na stronie https://ferelden.pl/, polegająca na założeniu przez konta oraz zdefiniowaniu hasła.

2. Administrator Techniczny Gry umożliwia dostęp do https://ferelden.pl/ oraz korzystanie ze wszystkich funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.

3. Administrator udostępnia Regulamin graczom nieodpłatnie przed utworzeniem konta oraz przez cały czas pod adresem ferelden.pl w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści przez gracza. Brak akceptacji zapisów Regulaminu lub zmian tychże oznacza brak możliwości korzystania z strony https://ferelden.pl/

4. Gra https://ferelden.pl/ jest dostępna dla każdego gracza, przy czym zakres dostępu do niej może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczony przez Administratora Technicznego Gry, w przypadku złamania postanowień Regulaminu.

5. Rejestracja konta w grze odbywa się poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: Loginu oraz Hasła, a także akceptacji niniejszego Regulaminu.

6. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, że jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 16 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z gry https://ferelden.pl/ oraz bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego konta, w tym hasła oraz za wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu jego konta.

Zasady korzystania z gry

I Postanowienia ogólne

1. Gra Ferelden jest stworzoną przez fanów, bezpłatną, przeglądarkową, wieloosobową grą fabularną (MMORPG), rozgrywającą się w świecie Dragon Age.

2. Dokonując rejestracji, gracz akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich treści stworzonych przez gracza, a znajdujących się na serwerach gry, w tym prywatnej korespondencji, do celów ustalania oraz ukarania osób naruszających Regulamin. Administracja nie odpowiada za treści umieszczane w profilach graczy oraz prowadzone przez nich sesje.

3. Gra przeznaczona jest dla osób powyżej 16. roku życia. Gra może zawierać elementy przemocy, wulgarny język, zachowania seksualne, nawiązania do używek oraz przypadki dyskryminacji.

4. Naruszający Regulamin będą karani przez administrację gry. Dodatkowo, w przypadku naruszenia prawa Rzeczpospolitej Polskiej, może to zostać zgłoszone odpowiednim organom państwowym.

5. Gracze wprowadzają do gry treści, których są autorami lub używają treści, których nie są autorami zgodnie z prawami autorskimi. Administracja w przypadku łamania niniejszego punktu, skasuje nieuprawnione treści, a także może usunąć konto gracza i uniemożliwić graczowi korzystanie z ze strony https://ferelden.pl/.

6. Wykryte błędy należy niezwłocznie zgłosić administracji. Wykorzystywanie błędów karane będzie usunięciem konta oraz uniemożliwienie graczowi korzystanie z ze strony https://ferelden.pl/.

7. Każdy gracz może posiadać tylko i wyłącznie jedno konto w grze. Gracze korzystający z jednego adresu IP są zobowiązani do poinformowania administracji przez pocztę w grze oraz stosowną informację w profilu. Karą za nieprzestrzeganie niniejszego punktu jest usunięcie wszystkich powiązanych kont oraz, w przypadku recydywy, uniemożliwienie graczowi korzystanie z ze strony https://ferelden.pl/.

8. Gracz ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie usuniętego konta w terminie 3 dni od jego usunięcia. Konto zostanie przywrócone, jeśli zostało usunięte wskutek błędu administracji. Konta usunięte wskutek awarii lub nieprzestrzegania Regulaminu nie będą przywracane w żadnym wypadku.

9. Konta nieaktywowane w ciągu 3 dni od utworzenia, nieuzupełnione o profil i awatar w ciągu 14 dni od utworzenia lub porzucone bez wcześniejszego powiadomienia administracji na 1 miesiąc lub dłużej są kasowane bez możliwości przywrócenia.

10. Graczom zabrania się:

a. szykanowania i obrażania innych graczy

b. spamowania (tzn. wysyłania innym graczom niepożądanej korespondencji lub wysyłania tej samej treści kilka razy)

c. działań mających na celu dezorganizację pracy twórców lub wpływających negatywnie na funkcjonowanie gry

d. wszelkich zachowań uznanych ogólnie za nieobyczajne lub sprzeczne z prawem.

11. Reklamowanie innych produktów, w szczególności innych gier, jest zabronione i karane usunięciem konta.

II. Postanowienia fabularne

1. Imiona i nazwiska postaci, awatary oraz profile powinny:

a. odzwierciedlać płeć, rasę i klasę postaci,

b. być zgodne z realiami Dragon Age.

2. Imiona i nazwiska postaci, awatary oraz profile nie mogą:

a. być plagiatem imienia, nazwiska, awatara lub profilu innego gracza,

b. zawierać elementów wskazujących, że gracz posiada specjalną rangę (hrabia, książę, arl, bann etc.),

c. być plagiatami ze świata kultury, sztuki i mediów lub zawierać jednoznacznych do nich odniesień,

d. avatary w szczególności nie mogą być mangą, fotomanipulacją bądź rysunkami amatorskimi.

e. avatary nie mogą zwierać scen wulgarnych i prezentować nagości

3. Osoby uczestniczące w sesji fabularnej prowadzonej przez Mistrza Gry lub przebywające w karczmie zobowiązane są do klimatycznego zachowania, a także do wypowiadania się w sposób czytelny, zgodny z zasadami ortografii i interpunkcji. Gracze nieprzestrzegający powyższych reguł mogą zostać ukarani środkami dostępnymi wyznaczonym do tego osobom.

III. Ważne informacje

1. Grafiki wykorzystane w grze, których nie jesteśmy autorami, nie są wykorzystywane w celach komercyjnych. W wypadku zgłoszonego braku zgody przez autora zostaną natychmiast usunięte.

2. Lore Dragon Age'a jest własnością BioWare.

3. Gra jest dziełem w pełni fanowskim, a jej twórcy oraz administracja nie są jej pracownikami ani przedstawicielami.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych (tj. adres e-mail oraz IP) zawartych w na stronie https://ferelden.pl/ jest Administrator Techniczny Gry (ID 1). Dane te nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.

2. Przetwarzanie danych gracza podanych w procesie rejestracji oraz odbywa się za zgodą gracza. Administrator Techniczny Gry przetwarza dane zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z o ochronie danych osobowych. Baza danych osobowych graczy podlega ochronie prawnej. Każdy gracz ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych.

3. Dane zebrane podczas rejestracji do gry, będą wykorzystywane wyłącznie w celu logowania gracza do konta lub wysłania e-mail w celu zmiany hasła.

4. W przypadku gdy dane osobowe gracza, użyte przy rejestracji ulegną zmianie, istnieje możliwość wprowadzenia ich modyfikacji. W tym celu należy wprowadzić zmiany w ustawieniach użytkownika lub skontaktować się ze Administratorem Techniczny Gry. Administrator Techniczny Gry zapewnia graczom możliwość modyfikacji danych osobowych poprzez zmianę adres e-mail.

5. Administrator Techniczny Gry może wykorzystać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z usunięciem kont graczy łamiący postanowienia Regulaminu gry.

6. Administrator Techniczny Gry może wykorzystywać pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania ze strony https://ferelden.pl/ Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.

7. Gracz może w każdej chwili usunąć swoje konto z https://ferelden.pl/ za pomocą ustawień konta lub poprzez kontakt z Administratorem Technicznym Gry. Usunięcie konta gracza powoduje usunięcie jego danych osobowych. Usunięcie konta gracza następuje na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie konta powoduje, iż logowanie do gry i korzystanie z jej zasobów jest niemożliwe.

8. Jeśli chcesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych, wyślij wiadomość na adres e-mail: iod(małpa)ferelden.pl.


Wróć
© 2013-2021 Leanaí impire na silniku Vallheru Team

Ferelden jest twórczością fanowską na kanwie uniwersum Dragon Age, serii gier stworzonych przez studio Bioware, dystrybuowanych przez Electronic Arts. Twórcy Ferelden nie czerpią z niej żadnych korzyści materialnych, tworzą ją dla frajdy oraz aby poznawać fajnych ludzi. Nie reprezentujemy Bioware lub Electronic Arts. Za zgodą autorów korzystamy z grafik, które uznamy za słuszne. Spis autorów możecie zobaczyć na stronie Autorzy.

W celu optymalizacji wyświetlania treści korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników oraz funkcjonalności local storage przeglądarek internetowych. Pliki cookies oraz politykę local storage użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies oraz local storage.